Dovednosti

Tvorba webu

PHP - framework MVC
HTML - používám pro statické weby
CSS - framework Bootstrap
SQL - MySQL (pokročilý), MS SQL (začínající)
ASP.NET - začátečník

Vývoj softwaru

C# - technologie ADO.NET, EntityFramework, WinForms
VBA - hlavně propojení s Excelem

Další technologie se učím.